Prøveforelesning: Jonathan Feinberg

M.Sc. Jonathan Feinberg ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "A critical review of numerical methods for stochastic Langevin equations".

Tid og sted for disputasen

28. august 2015 kl. 13.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 14. aug. 2015 20:03 - Sist endret 19. aug. 2015 12:58