Prøveforelesning: Hannibal Eie Fossum

M.Sc. Hannibal Eie Fossum ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Velocity and temperature measurements  in the ocean and atmosphere".

Tid og sted for disputasen

3. desember 2015 kl. 13.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 19. nov. 2015 09:15