Prøveforelesning: Tonje Gulbrandsen Lien

M. Sc. Tonje Gulbrandsen Lien ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "(Epi)genomic studies: association, prediction, and causality".

Tid og sted for disputasen

02. november 2015 kl. 13.15,  Møterommet "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 19. okt. 2015 19:16