Prøveforelesning: Magnus Dahler Norling

Siv. ing. Magnus Dahler Norling ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "L2-cohomology of groups, groupoids and algebras".

Tid og sted for disputasen

23. juni 2015 kl. 13.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 9. juni 2015 09:15 - Sist endret 9. juni 2015 11:15