Prøveforelesning: Krzysztof Jarosław Paczka

M.Sc. Krzysztof Jarosław Paczka ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The Skorohod embedding problem and applications in finance".

Tid og sted for disputasen

16. januar 2015 kl. 12.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 2. jan. 2015 09:45