Prøveforelesning: Håvar Andreas Sollund

M.Sc. Håvar Andreas Sollund ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Recent findings on the various flow modes in vortex induced vibrations".

Tid og sted for disputasen

17. desember 2015 kl. 13.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 3. des. 2015 09:05 - Sist endret 3. des. 2015 11:44