Prøveforelesning: Franziska Weber

M.Sci Franziska Weber ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Numerical solution of stochastic differential equations".

Tid og sted for disputasen

26. juni 2015 kl. 13.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 12. juni 2015 15:49