Prøveforelesning: Qiao Jie Yang

M.Sc. Qiao Jie Yang ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Impulse loaded steel plated structure".

Tid og sted for disputasen

6. februar 2015 kl. 13.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 23. jan. 2015 15:34