Prøveforelesning: Zhaochu Yang

M.Sc. Zhaochu Yang ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "State of the art and prospects of wearable microsystems technologies".

Tid og sted for disputasen

09. oktober 2015 kl. 13.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 25. sep. 2015 09:14