Prøveforelesning: Jørn Birknes-Berg

Cand.Scient. Jørn Birknes-Berg ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Dry and wet modes in hydro-elastic wave body problems".

Tid og sted for disputasen

29. august 2017 kl. 13.15,  Gates of Eden, Ullevål stadion.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 15. aug. 2017 09:15