Prøveforelesning: Hannes Hagen Haferkorn

M.Sc. Hannes Hagen Haferkorn ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Harmonic functions, Brownian motion and martingales".

Tid og sted for disputasen

13. desember 2017 kl. 13.15, Gates of Eden, Ullevål stadion.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 29. nov. 2017 09:15