Prøveforelesning: Martin Werner Licht 

Diplom Math. Martin Werner Licht ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Discontinuous Petrov Galerkin Methods for Second-Order Elliptic Boundary Value Problems".

Tid og sted for disputasen

15. juni 2017 kl. 13.15, Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 31. mai 2017 09:15 - Sist endret 13. juni 2017 10:36