Prøveforelesning: Endre Joachim Mossige

M.Sc. Endre Joachim Mossige ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The physics behind a perfectly boiled egg".

Tid og sted for disputasen

27. september 2017 kl. 13.15,  Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 1.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 13. sep. 2017 09:15