Prøveforelesning: Reinaldo Antonio Gomes Marques

M.Sc. Reinaldo Antonio Gomes Marques ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Bayesian inference for static parameters in state space models using pseudo-marginal MCMC".

Tid og sted for disputasen

29. november 2018 kl. 12.45, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 15. nov. 2018 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34