Prøveforelesning: Céline Marie Løken Cunen

M.Sc. Céline Marie Løken Cunen ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Freedman's paradox".

Tid og sted for disputasen

7. desember 2018 kl. 13.15, Aud 5, Vilhelm Bjerknes hus

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 23. nov. 2018 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34