Prøveforelesning: Fabian Andsem Harang

M.Sc. Fabian Andsem Harang ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Hawkes processes and their application".

Tid og sted for disputasen

14. desember 2018 kl. 14.15, Aud. 1, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 30. nov. 2018 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34