Prøveforelesning: Sara Malacarne

M.Sc. Sara Malacarne ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Kazhdan’s property (T) for quantum groups".

Tid og sted for disputasen

21. september 2018 kl. 13.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 7. sep. 2018 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34