Prøveforelesning: Jean Rabault

M.Sc. Jean Rabault ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Machine learning in fluid mechanics".

Tid og sted for disputasen

30. august 2018 kl. 13.15, Undervisningsrom 107, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 16. aug. 2018 09:21 - Sist endret 15. mars 2021 11:34