Prøveforelesning: Kristina Skutlaberg

M.Sc. Kristina Skutlaberg ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Value-of-Information problems in partially monitored systems".

Tid og sted for disputasen

01. november 2018 kl. 10.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 18. okt. 2018 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34