Prøveforelesning: Lisa Smith

M.Sc. Lisa Smith ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Recent advances in medical imaging".

Tid og sted for disputasen

27. februar 2017 kl. 13.15,  Ullevål Stadion: Gates of Eden.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 13. feb. 2018 09:15