Prøveforelesning: Trygve Bærland

M.Sc. Trygve Bærland ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Mathematical modelling of two-phase flow in porous media.

Tid og sted for disputasen

26. april 2019 kl. 13.15, Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 9. apr. 2019 09:15 - Sist endret 9. apr. 2019 09:27