Prøveforelesning: Neelabja Chatterjee

M.Sc. Neelabja Chatterjee ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Overview of the numerical techniques used to integrate the Hunter-Ostrovski equation, and/or the Kuramoto equation".

Tid og sted for disputasen

28. november 2019 kl. 11.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 14. nov. 2019 08:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:36