Prøveforelesning: Diako Darian

M.Sc. Diako Darian ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Electromagnetic wave-particle interactions in space plasmas​".

Tid og sted for disputasen

13. mai 2019 kl. 13.15, Aud. 1 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 26. apr. 2019 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34