Prøveforelesning: Noor ’Adilah Ibrahim

M.Sc. Noor ’Adilah Ibrahim ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Big data: What can we expect from this new trend in finance".

Tid og sted for disputasen

17. januar 2019 kl. 13.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 3. jan. 2019 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34