Prøveforelesning: Vinnie Byeongkwan Ko

M.Sc. Vinnie Byeongkwan Ko ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Vine Copulas".

Tid og sted for disputasen

11. oktober 2019 kl. 13.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 27. sep. 2019 08:13 - Sist endret 15. mars 2021 11:34