Prøveforelesning: Jonas Irgens Kylling

M.Sc. Jonas Irgens Kylling ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"​The Grothendieck–Lefschetz trace formula".

Tid og sted for disputasen

21. august 2019 kl. 13.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 7. aug. 2019 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34