Prøveforelesning: Bernt Ivar Utstøl Nødland

M.Sc. Bernt Ivar Utstøl Nødland ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

M.Sc. Bernt Ivar Utstøl Nødland ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Birational geometry of \(\overline{M_{0,n}}\)"

 

Tid og sted for disputasen

3. desember 2019 kl. 13.15, Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 19. nov. 2019 10:33 - Sist endret 15. mars 2021 11:36