Prøveforelesning: Bernt Ivar Utstøl Nødland

M.Sc. Bernt Ivar Utstøl Nødland ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Birational geometry of M0,n".

Tid og sted for disputasen

3. desember 2019 kl. 13.15, Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 19. nov. 2019 09:15 - Sist endret 19. nov. 2019 10:54