Prøveforelesning: Knut Dagestad Rand

M.Sc. Knut Dagestad Rand ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Methods for measuring and estimating cell type composition and heterogeneity in tissue samples using single cell sequencing data".

Tid og sted for disputasen

20. september 2019 kl. 13.15, Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 6. sep. 2019 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34