Prøveforelesning: Adrian Montgomery Ruf

M.Sc. Adrian Montgomery Ruf ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Numerical methods for stochastic partial differential equations".

Tid og sted for disputasen

17. oktober 2019 kl. 13.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 3. okt. 2019 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:36