Prøveforelesning: Espen Sande

M.Sc. Espen Sande ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"​Mesh adaptive methods for approximation and PDE-solvers​".

Tid og sted for disputasen

22. mars 2019 kl. 13.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 8. mars 2019 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34