Prøveforelesning: Zhongyuan Shi

M.Sc. Zhongyuan Shi ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"​Physical mechanisms controlling two phase heat transfer and pressure drop in micro-channels​".

Tid og sted for disputasen

5. april 2019 kl. 13.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 22. mars 2019 09:15 - Sist endret 15. mars 2021 11:34