Prøveforelesning: Jarle Stavnes

M.Sc. Jarle Stavnes ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"​The Hodge Conjecture​".

Tid og sted for disputasen

12. februar 2019 kl. 13.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 29. jan. 2019 09:15 - Sist endret 29. jan. 2019 09:21