Prøveforelesning: Susanne Støle-Hentschel

M.Sc. Susanne Støle-Hentschel ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The advantages and limitations of satellite microwave and ground-based HF radars for estimating wave statistics​".

Tid og sted for disputasen

23. mai 2019 kl. 13.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 8. mai 2019 09:15