2020

Sist endret 5. nov. 2021 10:12 av Elisabeth Havsberg Seland

M.Sc. Andreas Brandsæter ved Matematisk institutt har avlagt prøveforelesning over oppgitt emne:

"Artificial intelligence for time series classification: theory and methods".

Sist endret 5. nov. 2021 10:11 av Elisabeth Havsberg Seland

M.Sc. Francesco Patrizi ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Refinement for Analysis: state of the art and open challenges".

Sist endret 5. nov. 2021 10:11 av Elisabeth Havsberg Seland

M.Sc. Håvard Kvamme ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Model-based vs. black box learning".

Sist endret 15. mars 2021 11:37 av lenkeretter@localhost

M.Sc. Lars Magnus Valnes ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Parameter estimation methods in large, patient-specific bio-mechanical models".

Sist endret 5. nov. 2021 10:12 av Elisabeth Havsberg Seland

M.Sc. Yinzhi Wang ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Machine learning in actuarial sciences".