2020

Sist endret 15. mars 2021 11:37 av lenkeretter@localhost

M.Sc. Andreas Brandsæter ved Matematisk institutt har avlagt prøveforelesning over oppgitt emne:

"Artificial intelligence for time series classification: theory and methods".

Sist endret 15. mars 2021 11:37 av lenkeretter@localhost

M.Sc. Francesco Patrizi ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Refinement for Analysis: state of the art and open challenges".

Sist endret 15. mars 2021 11:37 av lenkeretter@localhost

M.Sc. Håvard Kvamme ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Model-based vs. black box learning".

Sist endret 15. mars 2021 11:37 av lenkeretter@localhost

M.Sc. Lars Magnus Valnes ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Parameter estimation methods in large, patient-specific bio-mechanical models".

Sist endret 15. mars 2021 11:37 av lenkeretter@localhost

M.Sc. Yinzhi Wang ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Machine learning in actuarial sciences".

Sist endret 25. mai 2020 21:36 av Helena Båserud Mathisen
Sist endret 23. mars 2020 09:16 av Stian Engen
Sist endret 15. apr. 2020 14:47 av Biljana Dragisic
Sist endret 21. apr. 2020 13:39 av Biljana Dragisic