Prøveforelesning: Håvard Kvamme

M.Sc. Håvard Kvamme ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Model-based vs. black box learning".

Digital prøveforelesning

 

 

Tid og sted for disputasen

28. mai 2020 kl. 11.00, Zoom

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.

Publisert 25. mai 2020 21:40 - Sist endret 5. nov. 2021 10:11