Prøveforelesning: Yinzhi Wang

M.Sc. Yinzhi Wang ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Machine learning in actuarial sciences".

Digital prøveforelesning

 

Tid og sted for disputasen

24. april 2020 kl. 10.45, Zoom.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 15. apr. 2020 14:13 - Sist endret 5. nov. 2021 10:12