Digital prøveforelesning: Andreas Brandsæter

M.Sc. Andreas Brandsæter ved Matematisk institutt har avlagt prøveforelesning over oppgitt emne:

"Artificial intelligence for time series classification: theory and methods".

Digital prøveforelesning

 

 

Tid og sted for disputasen

26. mars 2020 kl. 12.45, Digitalt via Zoom

 

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 3. mars 2020 09:00 - Sist endret 15. mars 2021 11:37