Deltakere i Algebra og algebraisk geometri

Navn Telefon E-post Emneord
Inger Christin Borge Førstelektor +47 22855830 ingerbo@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, Matematikkdidaktikk
Jan Arthur Christophersen Professor +47 22855903 christop@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
John Christian Ottem Professor +47 22855930 johnco@math.uio.no
Kristin Shaw Førsteamanuensis innsteg +47 -22855940 krisshaw@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Kristian Ranestad Professor +47 22855917 +47 47811785 (mob) ranestad@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Arne Bernhard Sletsjøe Førsteamanuensis +47 22855902 +47 90694071 (mob) arnebs@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Geir Ellingsrud Professor emeritus +47 22855911 +47 91708612 (mob) ellingsr@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Olav Arnfinn Laudal Professor emeritus +47 22855888 arnfinnl@math.uio.no
Ragni Piene Professor emeritus +47 22855906 ragnip@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Corey Harris
Matilde Manzaroli Postdoktor manzarom@math.uio.no
Jørgen Vold Rennemo Postdoktor jorgeren@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri
Elisa Cazzador Stipendiat elisacaz@math.uio.no Matematikk, Algebarisk geometri, Geometri og Topologi
Martin Helsø Stipendiat martibhe@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, LaTeX
Cédric Le Texier Stipendiat cedricle@math.uio.no Matematikk, Tropisk geometri, Reel geometri, Algebarisk geometri
Bjørn Skauli Stipendiat bjorska@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri