Deltakere i Algebra og algebraisk geometri

Navn Telefon E-post Emneord
Inger Christin Borge Førstelektor +47-22855830 ingerbo@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, Matematikkdidaktikk
Jan Arthur Christophersen Professor +47-22855903 christop@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri, Matematikk
Geir Ellingsrud Professor +47-22855911 +47-91708612 (mob) ellingsr@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri, Centre of Mathematics for Applications - CMA, Matematikk
Olav Arnfinn Laudal Professor emeritus +47-22855888 arnfinnl@math.uio.no
Fredrik Meyer Student fredrme@student.matnat.uio.no
Ragni Piene Professor emeritus +47-22855906 ragnip@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri, Matematikk
Kristian Ranestad Professor +47-22855917 +47-47811785 (mob) 4722854426 ranestad@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Arne Bernhard Sletsjøe Førsteamanuensis +47-22855902 arnebs@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri, Matematikk
John Christian Ottem Førsteamanuensis +47-22855930 johnco@math.uio.no
Jarle Stavnes Stipendiat jarlesta@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri
Felipe Rincon Pabon
Bernt Ivar Utstøl Nødland Stipendiat berntin@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri
Martin Helsø Stipendiat martibhe@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Riza Seckin Adali
Jørgen Vold Rennemo Postdoktor jorgeren@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri
Sabrina Pauli Stipendiat sabrinp@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Kristin Shaw Postdoktor +47-22855940 krisshaw@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri