Deltakere i Centre for Computational Inference in Evolutionary Life Science (CELS)

Navn Telefon E-post Emneord
Kjetill Sigurd Jakobsen Professor +47-22854602 +47-90741779 (mob) k.s.jakobsen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Sissel Jentoft Forsker +47-22857239 +47-90514752 (mob) sissel.jentoft@ibv.uio.no
Ole Christian Lingjærde Professor +47-22857964 +47-46636659 (mob) 46636659 ole@ifi.uio.no Life science, Data mining, Bioinformatics, Integrated analyses, Breast cancer, Biostatistics, Computational biology, Lung cancer, Cancer metastasis, Cancer evolution, Big data, Biological markers, Ecology, Pancreatic cancer, Mathematical modeling, Cancer biology, Genomics, Epigenomics, Personalized medicine, Ovary cancer
Ida Scheel Førsteamanuensis +47-22855874 idasch@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Ørnulf Borgan Professor +47-22855862 borgan@math.uio.no Statistikk, Biostatistikk
Sven Ove Samuelsen Professor +47-22855861 osamuels@math.uio.no Statistikk og biostatistikk, Statistikk
Hildegunn Viljugrein Forsker +47-22855078 hildegunn.viljugrein@ibv.uio.no
Glenn-Peter Sætre Professor +47-22857291 g.p.satre@ibv.uio.no Hybridisering, Populasjonsgenetikk, Kjønnskromosomer, Fugl, Artsdannelse, Seksuell seleksjon, Evolusjonsbiologi
Thomas F Hansen Professor +47-22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Teoretisk Biologi, Evolusjon
Anne Krag Brysting Professor +47-22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Polyploidi, Hybridisering, Plantesystematikk, Fylogeografi, Evolusjon
Nils Chr. Stenseth Professor +47-22854584 n.c.stenseth@mn.uio.no Livsvitenskap - life science
Håvard Kauserud Professor 22854832 99697116 (mob) haavarka@bio.uio.no Sopp-mykologi, Molekylærøkologi, Populasjonsgenetikk, Fylogeografi, Artsdannelse, Mykorrhiza, Endofytter, Soppgenetikk, Biologiske effekter av klimaendringer, Molekylær deteksjon av arter, Molekylære markører, Amplicon high throughput sekvensering
Paul Grini Professor +47-22854574 +47-99390210 (mob) paul.grini@ibv.uio.no Planter, Epigenetikk, Kromatin, Molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Eivind Hovig Professor +47-22858504 ehovig@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk
Geir Olve Storvik Professor +47-22855894 45201667 (fast telefon virker ikke for tiden) geirs@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Geir Kjetil Sandve Førsteamanuensis +47-22840861 +47-93853050 (mob) geirksa@ifi.uio.no algoritmer, Genomanalyse, bioinformatikk, programmering, masteroppgave, python
Ingrid Kristine Glad Professor +47-22855879 glad@math.uio.no Statistikk og biostatistikk, Statistikk
Nils Lid Hjort Professor +47-22855954 nils@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Asbjørn Vøllestad Professor +47-22854640 asbjorn.vollestad@ibv.uio.no Evolusjon, Fisk, Økologi, Ferskvann, Populasjonsgenetikk
Pål Falnes Professor +47-22854840 pal.falnes@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Göran Erik Nilsson Professor +47-22855807 +47-92057838 (mob) g.e.nilsson@ibv.uio.no
Kamran Shalchian-Tabrizi Professor +47-22857302 +47-41045328 (mob) kamran.shalchian-tabrizi@ibv.uio.no Life sciences
Melinka Alonso Butenko Førsteamanuensis +47-22854573 m.a.butenko@ibv.uio.no
Oddmund Bakke Professor +47-22855787 95851479 (mob) 95851479 oddmund.bakke@ibv.uio.no
Torbjørn Rognes Professor +47-22844787 +47-90755587 (mob) torognes@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk, Algoritmer, Programmering, Parallellisering, Sekvensanalyse, DNA-reparasjon, Metagenomikk
Aliaksandr Hubin
Anne Maria Eikeset +47-22855722 99699311 (mob) a.m.eikeset@ibv.uio.no
Anja Bråthen Kristoffersen
Knut Liestøl Professor +47-22857963 +47-95722532 (mob) knut@ifi.uio.no
Srinidhi Varadharajan Stipendiat srinidhi.varadharajan@ibv.uio.no
Even Sannes Riiser Stipendiat e.s.riiser@ibv.uio.no
Lex Nederbragt Førstelektor +47-22844132 lex.nederbragt@ibv.uio.no Bioinformatikk, Livsvitenskap - life science