English version of this page

Partielle differensiallikninger

Partielle differensiallikninger er et stort emne med en historie som går tilbake til Newton og Leibnitz. Mange matematiske modeller involverer funksjoner som har den egenskapen at verdien i et punkt avhenger av verdien i nabopunktene. Slike avhengigheter kan modelleres med en (partiell) differensiallikning. Berømte eksempler er Newtons 2. lov, Laplaces likning, Schrödingers likning og Einsteins likninger.

Om gruppen

PDE gruppen ved matematisk institutt har sterk tilknytning til "Centre of Mathematics for Applications". Forskningen dreier seg om lineære og ikke-lineære partielle differensiallikninger, gjerne i forbindelse med anvendelser i svært ulike disipliner som oljeutvinning, finans eller astrofysikk.

Gruppen har for tiden 5 fast ansatte forskere, og et varierende antall stipendiater og gjesteforskere.

For mer informasjon, se forskergruppens sider på engelsk.

Publisert 8. nov. 2010 23:08 - Sist endret 21. sep. 2018 10:04