Intervju med Erling Sverdrup

Bildet kan inneholde: slips, fotografi, ansikt, panne, hake.

Erling Sverdrup (1917-1994) spilte en avgjørende rolle for å bygge opp det moderne statistikkfaget i Norge. Han var æresmedlem av Norsk statistisk  forening og  foreningens priser er oppkalt etter han.

I februar 1990 gjorde Ragnar Norberg et lengre intervju med Sverdrup. I intervjuet forteller Sverdrup blant annet om sin bakgrunn, om arbeidet med å bygge opp statistikk- og aktuarutdannelsene ved Universitetet i Oslo og om sitt syn på statistikkfaget. 

Du finner intervjuet her.