Deltakere i Utfordringer i stokastisk kontroll, informasjon og anvendelser