Registrering av bokskap

Matematisk fagutvalg gjenopptar administrasjonen av bokskapene i Niels
Henrik Abels hus. For å avgjøre hvilke skap som blir aktivt benyttet og
hvilke som er etterlatt, har det blitt hengt opp lapper på hvert skap i
sjette, åttende og niende etasje. Dersom du benytter deg av et av
skapene ber vi deg fjerne lappen og markere skapet med navn og
inneværende semester. Der dette ikke er gjort innen 15. januar blir
låsen klippet. Videre, for å ha bedre oversikt over hvilke skap som er i
bruk ber vi deg også sende følgende informasjon til til
mfu-locker@math.uio.no:

Navn
UiO-e-postadresse
Skapnummer
Semester

For de som ikke har et skap allerede blir det fritt frem å forsyne seg
med det så snart låsene er klippet.

Bokskapsreglementet


Registration of lockers in NHA

The Student Council at the Department of Mathematics resumes management
of the lockers in Niels Henrik Abels hus. To determine which cabinets
are still in use and which are abandoned, there has been placed notices
on all lockers in the sixth, eight and ninth floor. If you use one of
them, we ask you to please remove the notice and mark the unit with your
name and the current semester. If the notice is still there by the 15th
of January, the lock will be cut. Moreover, in order to have a better
overview of which lockers are in use, please send the following
information to mfu-locker@math.uio.no:

Name
UiO email address
Cabinet number
Semester

As soon as the locks are cut, it will be possible to help oneself to the
lockers.

Rules for use of lockers (In Norwegian)

Publisert 14. nov. 2013 19:14 - Sist endret 7. jan. 2019 10:54