Lesesalsplasser (study desks)

Søke om lesesalsplass

Det er nå mulig å søke om lesesalsplass via dette skjemaet:

https://nettskjema.no/a/study-desks-2022-r

Fristen er satt til fredag 9. september, kl. 23:59. 

NB: Hvis du allerede har en plass, må du søke på nytt for å beholde den!


Du kan fortsatt søke etter at fristen har gått ut, men da må du forvente litt ventetid. 

Spørsmål kan sendes til fagutvalg-liste@math.uio.no

 

Applying for a study desk fall 2022

It is now possible to apply for a seat in the study halls in Niels Henrik Abels hus, by using this application form:

https://nettskjema.no/a/study-desks-2022-r

The deadline is Friday 23:59, September 9th.

Please note that if you already have a seat, you must reapply if you wish to keep it.


If you are eligible for a study desk but missed the deadline, you are welcome to send a late application, but should expect to wait some time.

Any questions may be directed to fagutvalg-liste@math.uio.no

Lesesaler på NHA

Studenter som studerer matematikk, kan søke om å få tildelt lesesalsplass i Niels Henrik Abels hus.

Lesesalssstatuttene og ordensreglementet finnes i menyen.

 

Study desks at NHA

Students in mathematics can apply for a study desk in Niels Henrik Abels hus.

Statutes and the Code of Conduct can be found in the menu.

Søke om lesesalsplass

Frist for å søke

Fristen for å søke om lesesalsplass er første søndag etter undervisningsstart hvert semester.

Søkere prioriteres i følgende rekkefølge: 

 1. Medlemmer av Matematisk fagutvalg.
 2. Masterstudenter:
  1. Gruppelærere.
  2. De med plass fra før.
  3. Progresjon som masterstudent.
 3. Bachelorstudenter:
  1. Gruppelærere.
  2. De med plass fra før.
  3. Progresjon som bachelorstudent.
 4. Andre.

Applying for a study desk

Deadline

The deadline for applying for a study desk is the first Sunday after the commencement of classes each semester.

Applicants are prioritised in the following order:

 1. Members of the Student Council at the Department of Mathematics.
 2. Master’s students:
  1. Teaching assistants.
  2. Those who already have a desk.
  3. Progression as a master’s student.
 3. Bachelor’s students:
  1. Teaching assistants.
  2. Those who already have a desk.
  3. Progression as bachelor’s student.
 4. Others.