Lesesalsplasser

Studenter som studerer matematikk, kan søke om å få tildelt lesesalsplass i Niels Henrik Abels hus.

Lesesalsstatuttene og ordensreglementet finnes i mappen "Reglement".

 

Study desk

Students of mathematics can apply for a study desk in Niels Henrik Abels hus.

 

Statutes and the Code of Conduct can be found in the folder "Reglement" to the left.

Publisert 2. nov. 2011 08:45 - Sist endret 9. jan. 2019 12:50