Litt navnestatistikk

SSB publiserer hvert år sin navnestatistikk. Medlemsbladet til Norsk Matematisk forening - INFOMAT har gjort et lite dykk i statistikken. Som vi ser av figuren er Even fortsatt mer populær enn Odd! 

Historisk utvikling av navnene Even og Odd. Grafene er hentet fra SSBs nettside.

Samlet er det 1815 som heter Max, men bare 90 som heter Min. Det er 7 som heter Sinus, men muligens ingen som heter Cosinus (her lar ikke statistikken oss vite dette sikkert siden SSB i anonymitetens navn kun sier at det er færre enn fire eller ingen med det navnet). 7 nordmenn heter Real og 84 bærer navnet Lim.

Til sammen er det 386 som heter Abel til fornavn, mens det er 97 som heter Pascal. Enda færre er det som heter Newton, kun 21, og Hilbert med sine 16. Thales med sine 4 smyger seg akkurat over sperregrensa.

Men det er fortsatt mange ubrukte muligheter for de som ønsker seg barn med spesielle navn fra matematikkens verden, Euclid, Pythagoras, eller kanskje Vektor, ODE eller Sum? (De to siste må de riktignok dele med 4 andre) 

 

Av Arne B. Sletsjøe
Publisert 5. des. 2017 13:15 - Sist endret 5. des. 2017 13:15