Bent Natvig (1946-2021)

Professor Bent Natvig døde 12. januar, 74 år gammel. I det meste av sitt yrkesliv var han knyttet til Universitetet i Oslo.

Bent Natvig

Foto: Geir Holm, UiO

Bent ble cand. real. ved Universitetet i Oslo i 1970 og dr. philos ved University of Sheffield i 1976. Etter Alexander Kielland-ulykken ble han utnevnt til professor i matematisk statistikk, ved Universitetet i Oslo, med spesielt ansvar for risiko og pålitelighet, et fagområde han bygget opp fra grunnen av. Gjennom et stort antall publikasjoner har han gitt viktige vitenskapelige bidrag, og han var en internasjonalt anerkjent forsker.

Bent var meget engasjert av universitetspolitikk og forskningsetikk. Han var dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og han ledet Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Han hadde en rekke styreverv, bl.a. ved Norsk Regnesentral, SINTEF og NTNU.

Bent vil også bli husket for sitt fredsarbeid. Han var leder av Pugwash-bevegelsen i Norge og satt i styringsgruppen for den internasjonale kampanjen for avskaffelse av kjernevåpen. Begge organisasjoner mottok Nobels fredspris.

Bent var i mange år aktiv friidrettsutøver, og ble norgesmester i maraton i 1970 og i landeveisløp i 1974.

Som foreleser hadde Bent en sjelden evne til å formidle stoffet på en inspirerende og pedagogisk måte, og med et tydelig blikk for fagets samfunnsrelevans. Hans mange studenter vil huske ham som en strålende veileder som alltid gav grundige tilbakemeldinger og fikk frem det beste hos kandidatene.

Vi som hadde gleden av å ha ham som kollega, vil huske ham som en entusiastisk og dyktig fagmann, men også som en varm og omsorgsfull person som det alltid var godt å være i lag med. Med Bents bortgang har vi mistet en sterk og tydelig stemme og en respektert og kjær kollega. Han vil bli dypt savnet.
 


Les mer om Bent på Wikipedia

Av Arne Bang Huseby, Jørund Gåsemyr og Bo Lindqvist
Publisert 1. feb. 2021 11:57 - Sist endret 1. feb. 2021 11:57