Søstrene Dals pris til John Christian Ottem

Professor John Christian Ottem har mottatt Søstrene Dals forskningspris for sine arbeider i teoretisk matematikk. Vi gratulerer!

tre menn

Fra venstre: Instituttleder Geir Dahl, Prodekan for forskning Bjørn Jamtveit og Prisvinner John Christian Ottem

Om prisen: Dette er en litt spesiell pris ved UiO som utdeles når man finner en verdig mottaker enten i teoretisk matematikk, rasjonalistisk filosofi eller i sammenlignende språkvitenskap. Det er et prisbeløp som ikke er uvesentlig: 200 000 NOK som skal være skattefrie.

Fra fagkomiteens begrunnelse: "Ottem ga allerede i sin PhD avhandling moteksempler til en formodning om positive metrikker på linjebunter, og kort etter, nye moteksempler til heltallformen til Hodge formodningen (som er ett av de store uavklarte områdene innen algebraisk geometri). Disse moteksemplene har han så senere videreutviklet til å vise at heltallformen til Hodge formodningen ikke holder for større klasser av trefoldigheter. På området rasjonalitet (et annet særdeles uavklart klassisk område) har Ottem med nye teknikker utvidet listen av generelle hyperflater som ikke er rasjonale. "

Foredrag
Prisen ble markert  med en instituttsamling 26. august der prisvinneren holdt et foredrag om sitt arbeid.

 

Publisert 27. aug. 2021 11:37 - Sist endret 27. aug. 2021 11:39