Felleskollokvier - Side 4

Tid og sted: 30. nov. 2017 14:3015:30, Gates of Eden, Sognsv. 77B
Tid og sted: 2. nov. 2017 14:3015:30, Gates of Eden, Sognsv. 77 B
Tid og sted: 14. juni 2017 10:1515:30, VB Aud 4 (Aud 5 fra kl. 13.30)
Tid og sted: 18. mai 2017 14:3015:30, Rest area 7. floor