Om undervisningsutvalget

Undervisningsutvalgets (UU) er et rådgivende organ for Matematisk institutt som har som oppgave å foreslå rammer for undervisninga og vedtak i undervisningsrelaterte saker ved instituttet. Utvalget ledes av en vitenskapelig ansatt og består i tillegg av en undervisningsleder fra hver av de tre avdelingene, en midlertidig ansatt (typisk en stipendiat), to studenter utpekt av Fagutvalget og sekretær fra administrasjonen.

Eksempler på saker som tas opp i UU er endringer i faglig innhold, antall obliger, undervisningstimer, vurderingsform, språk etc. i emner, opprettelse og nedleggelse av emner og vurdering av overlapp mellom emner. UU er også involvert i kvalitetssikring ved instituttet gjennom semesterrapporter. Du finner referater fra UU-møter ved å klikke på riktig lenke i venstremargen.

Hvis du har en sak du ønsker å ta opp i UU, må du kontakte et av utvalgets medlemmer. Dersom du ønsker at det skal opprettes et nytt emne, må du snakke med aktuell undervisningsleder. Hvis dere er enige om at forslaget bør fremmes, fyller dere ut skjema for nytt emne og sender til leder og sekretær. MN-fakultetet har egne sider for emneopprettelse. Forslaget vil så bli vurdert på neste UU-møte og deretter eventuelt bli sendt til godkjenning på fakultetet. Fristen for å fremme forslag er 1. februar hvis emnet skal gå kommende høstsemester og 1. september hvis emnet skal gå kommende vårsemester.

I tillegg har undervisningsledere andre oppgaver som de utfører i samråd med sin avdeling:

 • Bestemme hvilke emner som skal gis kommende semester. På grunn av timeplanlegging må dette være klart innen 15. mars/15. september.
 • Bestemme hvem som skal ha ansvaret for emnene som gis. Dette kan gjerne være klart til samme dato, men endelig frist er 1. mai/1. oktober slik at
  • pensum kan bestilles innen 15. mai/15. oktober.
  • ønsker om spesielle tidspunkt for undervisning kan avklares - dette gjelder spesielt hvis det er eksterne forelesere.
  • ønsker om spesielle rom, typisk datarom, kan tas med når timeplanen skal legges.
 • Sette opp en foreløpig plan for hvilke emner som skal gis semesteret etter det førstkommende samtidig med overstående punkter. Denne planen kan endres, men vi søker å ha korrekt informasjon om studietilbudet vårt på nett.
 • Vurdere ekstern utdanning.
 • Fordele sensurbelastning i samråd med eksamenskonsulenten.
 • Finne medlemmer til klagekomiteer.
 • Ha oversikt over avdelingas undervisningstilbud. Endringer skal foreslås etter samråd med resten av avdelinga, men det er undervisningsleder som har det overordna ansvaret.

Dersom du har spørsmål om noe av dette er det derfor den aktuelle undervisningsleder du bør kontakte.

Publisert 11. jan. 2012 14:31 - Sist endret 5. nov. 2018 10:25